Polityka
prywatności

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

ROB-STAL SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Solec 18/B21, 00-410 Warszawa, NIP: 7011027590 REGON: 388618475 (dalej: ROB-STAL).

 

DANE KONTAKTOWE

 

Z przedsiębiorstwem ROB-STAL można się skontaktować poprzez adres email: biuro@rob-stal.pl, pod numerem telefonu +48 731 360 648 lub pisemnie. ROB-STAL nie wyznaczyło inspektora ochrony danych.

 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu działań Przedsiębiorstwa. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych ROB-STAL – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług takich jak np. zamówienia usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda udzielona przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

 

Dane będą przetwarzane przez 2 lata lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ROB-STAL – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z ROB-STAL i wyłącznie zgodnie z poleceniami ROB-STAL.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do Pani/Pana danych żądania ich sprostowania żądania ich usunięcia żądania ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ROB-STAL Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z ROB-STAL. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby ul. Igołomskiej 34a, 31-998 Kraków lub e-mailowo na adres biuro@rob-stal.pl.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

 

PODJĘTE ŚRODKI OCHRONY DANYCH

 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

PODJĘTE ŚRODKI OCHRONY DANYCH

 

Witryna rob-stal.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

 

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

Kraków, 19.03.2024